คลังเก็บบล็อก

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ของกุดชุมวิทยาคม

san

 …….ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น
…….สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งเรื่องประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งปีนี้โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมมีคุณครู 11 ท่าน ไดรับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณครูกุดชุมวิทยาคมทุกท่านที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

ทีมคณิตศาตร์กุดชุมเข้าคารวะขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ชัยภูมิ

100_2142 [650x488]

…….วันนี้ (6 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.09 น. ครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำคุณครูและนักเรียนทีมคณิตศาสตร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าพบผู้บริหารเพื่อรับพรและโอวาทก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโอกาสนี้ จ.ท.ปริวัฒน์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ได้ให้โอวาทและมอบ pocket money เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทีมคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 3 ทีม ได้แก่
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
นายปฤษฎางค์ สีดี ม.3/8
นายณัฐกร ศิริภักดิ์ ม.3/8
ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.มัณฑนา ศรีสุข ม.1/6
ด.ช.อาทิตย์ มาลินทา ม.1/6
ด.ช.อำพล สลับศรี ม.1/6
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์ ม.6/6
นายเจตดิลก สว่างศรี ม.6/7
…….โดยมีคุณครูไพรวัล ดวงตา, คุณครูฌรัณฌา ชายทวีป และคุณครูสุภาภรณ์ สีมาวัน เป็นผู้ควบคุมทีมซึ่งจะเข้าพักที่โรงแรมไทรงามพาเลซ (044-882511) อ.แก้งคร้อ และทำการแข่งขันที่โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555

ประชาชนชาวกุดชุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

100_2133 [650x488]

…….เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (5ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กว่า 500 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 86 รูป ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม  ส่วนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นำโดย คุณครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนำคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ที่อยู่ในเขตเทศบาลกุดชุมพัฒนาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย …ชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 2555

100_2116 [650x488]

…….โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมวันชาติไทย เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อันมีพิธีลงนามถวายพระพรบริเวณหน้าอาคาร 1 ห้องงายบริหารทั่วไปในช่วงเช้า จากนั้นจึงมีการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ของนักเรียนและคณะคุณครู ประธานในพิธี คือ ผอ.ไตรสรณ์ สุวงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กล่าวบทสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับชาติไทยเนื่องในวันชาติไทย ดูภาพกิจกรรมบางส่วนจากด้านล่างนี้ครับ

งานมุทิตาจิตกุดชุมวิทยาคม 55

…….เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการแสดงออกในความรัก ความผูกพัน ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นายสมศักดิ์ งามสาย (รองผู้อำนวยการ) นางพัชรินทร์ กองศรีมา (ครูชำนาญการพิเศษ : ชีววิทยา) นายสุดสาคร แสงสว่าง (ครูชำนาญการพิเศษ : ศิลปะ) และนายตุ๊ ประทุมวัน (ลูกจ้างประจำ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อันเป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อราชการและส่วนรวมตลอดมา และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงได้จัดงานมุทิตาจิตขึ้นในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยเริ่มงานเวลา 17.00 น.


…….ในงานได้จัดโต๊ะจีน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำอวยพร จินตลีลา ผอ.กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวชื่นชมผลงาน ผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวให้ข้คิด การแสดงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มอบของที่ระลึก ดนตรี Karaoke ตลอดการจัดงาน

 

คณะนิเทศจาก สพม.28 เยี่ยมชมกุดชุมวิทยาคม

…….ช่วงสายของวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ผอ.ดร.ปริญญา ผาคำ ผอ.โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ณ ห้องมรกตโสภิณ โดยที นายช้องธรรม ชายทวีป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ และท่าน ผอ.เสนเกียรติ  พราวศรี ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้กล่าวแนะนำทีมงานบริหารโรงเรียน  … ซึ่งในการนิเทศ ฯ ครั้งนี้ท่านประธานได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและท่านอยากให้โรงเรียนอื่น ๆ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้วย…

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.